Nuclear Energy Conference 2022

Registrace účasti na panelovou debatu
"České jaderné plány v nestabilních časech"

Účast na akci je zdarma. Je však nezbytná Vaše registrace pomocí uvedeného formuláře nejpozději do 30. října. V případě naplnění omezené kapacity, si pořadatelé vyhrazují právo později zaregistrované odmítnout.


captcha

Odesláním vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pořádajícími spolky Calla a Hnutí DUHA za účelem evidence účastníků pořádané akce a zasílání pozvánek na obdobné další. Veškeré osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Každý má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva, která stanovuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Orgánem provádějícím dozor nad dodržováním zákona je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Registrací zároveň souhlasíte s pořízením a využitím fotografií účastníků či zvukového záznamu z panelové debaty, které mohou být zveřejněny.

Powered by BreezingForms